Bütün Dış Politika Araştırmaları Merkezi

03 Mar
0

Turuncu Devrimler Kitabı: Birinci Bölüm

2006 yılında yayınladığımız Turuncu Devrimler kitabının ilk baskısı kısa sürede tükenmiş, yayınevi kapanması sebebiyle de yeni baskıları yapılamamıştır. Son günlerde Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan devrimler sebebiyle bu konu Türkiye’de gündemin en önemli maddesi haline gelmiştir. Bu konu tartışılırken ilk ...

Devamını Oku
03 Mar
0

Batı’nın İslam Dünyasına Şekil Vermede Yararlandığı Meşruiyet Gerekçeleri ve Türkiye

Ülkesinde El Kaide’nin faaliyetine izin vermemesi karşılığında Washington’un diplomatik desteğini alan Yemen’de ve bir zamanlar satın aldığı silahların karşılığında Batı’nın kasalarının parayla dolmasını sağlayan Libya’da tarihi gelişmeler yaşanıyor. Mısır ve Tunus’taki gelişmeleri endişe ve sessizlikle izleyenler aynı tutumu bu ülkeler ...

Devamını Oku
22 Şub
0

Libya İsyanında Daha Çok Kan Akarken Bir Uluslararası Müdahale Olabilir mi?

Tunus Devrimi çok kolay olmuştu. Çok fazla kan dökülmemiş ve devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali çok fazla direnmeden ülkeyi terk etmişti. Ardından Mısır’da yaşanan ayaklanmada Mısır Lideri Hüsnü Mübarek gitmemek için çok çırpınmış ama isyanın 18. günü ordunun ültimatom ...

Devamını Oku
22 Şub
0

Kıyamete Birkaç Adım

Birbiri ardına tanık olduğumuz ilkler nedeniyle dünyanın aklı karışmış gibi görünüyor. Mübarek’in, Bin Ali’nin başına gelenler birer ilk. Birkaç yıl önce kendisiyle silah anlaşması imzalayan Fransa ile İngiltere, bugün Kaddafi’nin başına gelenleri acaba akıllarının ucundan geçirmişler miydi? Her fotoğrafında tepeden ...

Devamını Oku
21 Şub
0

Libya Örneğinin Tunus ve Mısır’daki Gelişmelerle Karşılaştırılması

Libya’da gelişen olaylara baktığımızda ortaya konulan halk ayaklanmasının amacının aynı olmasına rağmen, uygulama şekli ve buna karşı gösterilen tepki bakımından Tunus ve Mısır’daki örneklerinden farklı bir yol takip ettiğine şahit olmaktayız.   Amaç yine aynı, 42 yıldır tek lider durunda ...

Devamını Oku
21 Şub
0

Arap Halklarının Devrimleri Üzerine Düşünceler, ABD ve Türkiye

Tunus’ta başlayan ve domino etkisi ile başta Mısır olmak üzere bütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerini etkileyen, ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton’un değişiyle “mükemmel fırtına” aslında yirmi birinci yüzyıla damgasını vuran bir dönüm noktası olarak görülmelidir. Bu öyle bir ...

Devamını Oku
18 Şub
0

Lefkoşa’daki 28 Ocak Mitingi ve “Millî Dava”

“Komşularla sıfır sorun” hedefini güden bir politikayı uygulamakta olan Türkiye, Akdeniz’deki güney komşusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilk defa olarak kamuoyuna da yansıyan ve Kıbrıslı Rumları sevindiren ciddi bir sorun yaşamaktadır. Bu vahim çelişki karşısında, “acaba, ‘sıfır sorun’ ...

Devamını Oku
17 Şub
0

Batının Hatası ve Türkiye’nin Gücü

İslam coğrafyasında deprem oluyor. Müslüman ülkelerin halkının üzerinden atlayıp, iktidar gücünü eline geçiren yöneticilerle karşılıklı çıkar ilişkisi kuran batıda ise aynı ölçüde telaş görülüyor. Batı için bu kez işleri düzeltmek hiç kolay değil. Önceki deneyimlerinde yıkılan Berlin Duvarı’nın, çöken SSCB’nin ...

Devamını Oku
15 Şub
0

Arap Coğrafyasında Renkli Devrimler: Tunus ve Mısır Tamam, Yemen ve İran’da Ne Olur?

Tunus ve Mısır’da halk ayaklanması ve neticesinde devrim fiilen tamamlanmıştır. Tunus bir şekilde devrimi sivil metotlarla gerçekleştirilip yönetim sivil ekiplere geçerken Mısır’da yönetim orduya geçmiştir. Mısır’da Ordu’nun yönetime el koyması ve Hüsnü Mübarek’i istifaya zorlaması ile bu ülkede yeni ve ...

Devamını Oku
14 Şub
0

Avrupalılaşmaya Zorlanan Kürtçülük

Batının Fransa, İspanya, İngiltere’deki etnik-mezhep ayrılıkçı örgütlerini ve hatta Almanya’daki Nazi örgütlerini terörden arındırarak siyasal sisteme dahil etmesini uzmanlar, “Europeanisation –Avrupalılaştırma” olarak tanımlamaktadırlar. Ortalama bir tarihle ifade edecek olursak 1990’ların ikinci yarısından itibaren batılı diplomatlar ve istihbaratçılar yaptıkları görüşmelerde siyasal ...

Devamını Oku