AB ne yapmış, ABD ne yapmış kimin umurunda.

 

Önemli olan Türkiye’nin neyi, nasıl ve ne zaman başaracağıdır. Neden 5G ivedilikle diyorum başlıkta? Çünkü dijital ekonomi için altyapı en kritik konu. 5G hem yüksek hız, hem de yüksek kapasite ile dijital dönüşümün ülkemizde gerçekleşmesi için en kritik adımlardan biri.  “ AB’ye 5G 2020’de geliyor ne acelemiz var” diyenler olabilir. Ama ben 5G’nin 2019’un ilk yarısında Türkiye’ye getirilmesini öneriyorum.

 

**

 

Bain & Company raporuna dayanarak 2030 yılına kadar büyük bir genişleme yaşayacağımızı bu köşede daha önce paylaştık. Otomasyonla birbirine bağlanmış insanlar, makinalar ve süreçlerin yaratacağı bu fırsatı değerlendirebilmek için sürekli olarak değişen ve gelişen dijital ekonomi kavramının temel yapı taşlarını içselleştirmemiz gerekiyor.

 

Bu yüzden önümüzdeki haftalarda Dijital Ekonomi’nin temel altyapısı olarak değerlendirdiğim altı konu başlığını bu köşede teker teker paylaşmayı planlıyorum.

 

Bu konular şöyle:

 

Altyapı

İnsan Kaynakları

Toplumda Internet Kullanımı

Dijital Teknolojilerin KOBİ’lere Entegrasyonu

Dijital Kamu Hizmetleri

Bilişim Teknolojilerinde ARGE

 

**

 

Küresel ekonomi büyük bir dönüşüm geçiriyor.

 

Dünya tarihinde ilk kez dünyanın en büyük taksi şirketinin hiç taksisi olmadığını (UBER) veya dünyanın en büyük otelinin hiç otel odası olmadığını görüyoruz (AIRBNB).

 

Bunlar gerçeği eğip, bükmeden etrafımıza baktığımızda ilk göze çarpan büyük değişiklikler.

 

 

Otomasyon bütün alanlarda iş modellerini baştan sona değiştirmeye başladı.

 

Öte yandan teknolojinin hızla geliştiği bazı şehirlerde sistemin dışında kalmış, hızla artan evsizlerin sayısı da bize aslında dijital ekonominin dışında kalmanın acı sonuçları hakkında bazı fikirler verebilir. ABD’de Seattle ve San Francisco en büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda ABD’deki en yüksek evsiz sayısına sahip iki şehir.

 

**

 

Dijital Ekonomi her gün milyarlarca insan, şirket, makina, veri ve süreçler arasındaki bağlantılardan kaynaklanan ekonomik aktivitelere verilen genel isim. Temelinde hyperconnectivity yatıyor. İnsanların, makinaların, organizasyonların İnterneti – mobil teknolojiler, genişbant, nesnelerin interneti. 1990’lı yıllardan bu yana olduğu gibi sadece bilginin paylaşıldığı değil, blockchain gibi yeni teknolojilerle değer transferinin de gerçekleştirileceği Internet’in oluşturacağı ekonomik aktiviteler.

 

Dijital ekonomi altyapısı sabit ve mobil genişbant yapılanması olarak ifade edilir.

 

**

 

Türkiye’nin Altyapısı

BTK verilerine göre ülkemizde geniş bant abone sayısı 69 milyon, fiber abone sayısı ise 2.3 milyondur.

 

Türkiye’de sabit bant hızı 1 Mbps’ye kadar düşebiliyor. Fiber ise kısıtlı.

 

AB’de 30 Mbps alt limit olarak belirlenmiştir.

 

Türkiye’de sabit genişbant penetrasyon oranı ,7 iken OECD geneli penetrasyon oranı %30,6’dır.

 

Mobil genişbant penetrasyon oranı ise Türkiye’de %69,9 iken OECD geneli için bu oran 1,8’dir.

 

DESI 2018 raporunda AB verilerine baktığımızda mobil genişbantta en hızlı servis Finlandiya, İsveç ve Danimarka’da iken, en yavaş servis Macaristan, Yunanistan ve Romanya’da.

 

AB sabit genişbantta 30 Mbps alt ve 100 Mbps üst olmak üzere bir hız aralığı belirlenmiştir.

 

AB ülkeleri arasında sabit genişbantta en hızlı servis veren ülkeler Hollanda, Belçika Luxemburg, Malta ve Danimarka olarak belirlenmiştir.

 

AB’de en yavaş genişbant servisinin olduğu ülkeler ise Yunanistan, Polonya, İtalya ve Hırvatistan’dır.

 

**

 

5G 4.5G’den 20 Kat Daha Hızlı

 

5G networkünün dünyada ilk kez 2019’da hayata geçmesi bekleniyor ancak Çin ve ABD arasındaki kıyasıya yarış 5G’nin 2018 sonunda hayata geçme olasılığına işaret ediyor.

 

Dijital ekonominin temellerinden biri altyapı olması sebebiyle hem daha hızlı hem de daha yüksek kapasitede bağlantı imkânı veren 5G dijital ekonomi için çok kritik bir teknoloji. 2020 itibarıyla 20 milyarı aşkın makinanın da İnternet’e bağlı olacağını düşündüğümüzde şu andaki ağın bunu karşılamasının mümkün olmayacağı açık. 5G özellikle sanayinin dijitalleşmesi için son derece kritik bir adım.

 

İşte bu yüzden dünya devleri ABD ve Çin 5G yarışında.

 

Şu anda 5G’yi ilk ABD, Kore ve Japonya’nın pazara sürmesi bekleniyor.

 

Ulaştırma Bakanlığı’ndan en son yapılan açıklamalara göre Türkiye’nin 5G planlaması 2020 yılında. Yaklaşık 2 yıl sonra.

 

**

 

Neden 5G Türkiye’ye daha erken, yani 2019’un ilk yarısında gelmesin?

 

Yeni kurulacak hükümetin 5G için 2020 yılını beklemek yerine bu teknolojiyle ülkemizi 2019 yılı ilk yarısında buluşturması mümkün olabilir mi?

 

Bu şekilde Türkiye dijital dönüşüm yolculuğunda AB başta olmak üzere birçok ülkeden hızlı bir adım atabilir.

 

Neden olmasın?

 

(Bu yazı 26 Haziran 2018 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır.)