ÖCALAN yerel seçim için özerklik referandumu diyor. Bu doğrultuda, “barış süreci”nin kendisine sağladığı fırsatları en iyi şekilde değerlendiren PKK’nın son yerel seçimlerden elde ettiği sonuç özerklik iddialarının resmileşmiş hali olarak kabul edilecek. Şanlıurfa ve Muş gibi birkaç istisna dışında alınan sonuç özerk bölgenin sınırlarının tescili olarak öne sürülecek.

 

Özerkliğin kabul edilebilmesi için Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda belirtilen şartların hiçbirisinin bulunmamasına rağmen terör ve şiddet yoluyla inşa edilen özerkliğin tüm kurumları hayata geçirilecek. Özerkliğin tüm alanlarda işler hale getirilmesinden sonra şu anda biri devlet diğeri PKK olmak üzere çifte otoritenin bulunduğu bu bölgeden, devlet tamamıyla tasfiye edilecek.

 

PKK/BDP, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı hukuki, özerkliği siyasi dayanak olarak kullanacak. Bu durum en çok komşu ülkelerde Kürt yönetimlerinin bulunduğu bölgelere sınır olan il-ilçelerde etkisini gösterecek. Rusya ile bağlantılar için son derece önemli olan Ermenistan ile doğrudan ilişki kurularak siyasi olduğu kadar lojistik konusunda da büyük bir rahatlığa ulaşılacak.

 

Suriye’nin kuzeyinde yaratılan fiili özerklik ile Türkiye’de yaratılacak olanın arasında her türlü bağlar geliştirilecek. Esasen son yerel seçimlerde alınan sonuçlar bu girişimlerin yasal dayanağı olacak. Aynı şekilde K. Irak yönetimiyle bugüne kadar örgütsel çerçevede yürütülen ilişkiler, özerkliğin resmi statüsüyle bir üst düzeye çıkarılacak. Barzani yönetimi bu baskının altında kalacak ve ÖCALAN’ın ısrarlı “Kürdistan Ulusal Kongresi” toplanması isteğine boyun eğecek. Bu kongrenin toplanmasıyla PKK’nın bölgesel dengelerdeki fiili varlığı uluslararası ölçekte resmiyet kazanacak.

 

Özerk bölgenin belediyeleri yabancı ülkelerle çok daha geniş kapsamlı ilişki kurup yürütecekler. Yabancı ülkelerin hükümet dışı örgütleri (HDÖ) vb. kurumlarıyla kurulacak ilişkiler örtülü bölücülük faaliyetlerini bugünkünden çok daha uluslararası alana taşıyacak  

 

PKK’lı teröristler örgüt hiyerarşisi içerisinde oluşturulacak yönetimin tüm birimlerinde dizginleri ele alacaklar, siyasi PKK’lılar yönetimin ikinci derece unsurları haline gelecek. PKK’nın silahlı kanadı HPG, özerk bölgenin yasal, meşru silahlı gücü olacak. Bu çerçevede Türk askeri ve polisiyle girecekleri çatışmaların birer meşru savunma hareketi olduğunu kabule zorlayacaklar. Türkiye’nin resmi kurumlarının yanı sıra güvenlik güçlerinin bölgedeki varlığını işgal olarak ilan edecekler.

 

HPG, meşruiyetini ilan etmekle silahlanma faaliyetini yasal zemine çekmeye çalışacak, Türkiye’nin engel olma, karşı koyma girişimlerini hem fiilen hem de hukuken boşa çıkarmaya gayret gösterecek. Güvenlik güçlerinin hareket imkânları-alanları daraltılacak, bölgenin tüm denetim ve kontrolü teröristlerin eline geçecek. Şantaj, kundaklama, rehin alma şeklindeki terör eylemleriyle devlet ekonomik ve siyasi ödünler vermeye zorlanacak.

 

Geçmişte olduğu gibi teröristler ile siyasi PKK’lıların buluşmaları rastlantı mizanseninden çıkacak, halkın ve devletin gözü önünde açıkça olacak.

 

ÖCALAN’ın kapatıldığı cezaevinden 2015 Nevruz’unda çıkış hesapları planlanan zamana yetiştirilmeye çalışılacak. Bunu sağlamak üzere “barış süreci”nin gereklerine uyulmaya çalışılmakla birlikte teröristler, muhatapları olan iktidarı zorlamak için bazı hallerde şiddete başvuracaklar, terör eylemleri gerçekleştirecekler.

 

Anayasada değişiklik yapılması ve özerkliğin TBMM tarafından kabulü için içte ve dışta yoğun politik, diplomatik baskı yaratılmasına çaba gösterilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), ÖCALAN hakkındaki şartlı tahliye kararı hukuki dayanak olarak kullanılacak. Soykırım, asimilasyon, demokratik olmayan uygulamalar gibi konularda önceki iddialarını sıkça dile getirecekler. Bu konuda Ermeni, Rum ve hatta Yahudi lobileriyle işbirliği yapacaklar. Türkiye, ağır bir baskının altına alınmaya çalışılacak.

 

Hiçbir güçten korkmadan çekinmeden açıkça tehdit ediyorlar…

 

ÖCALAN, görüştüğü şahıslar aracılığıyla düşüncelerini “İmralı zindanından!” dışarıya hiç sorunsuz bir şekilde ulaştırıyor. Onun adına kullanılan @OcalanAbdullah twitter hesabından önceki yıllara ait teröristler için talimat, Türkiye için tehdit olan sözleri hatırlatılıyor. 1 Nisan tarihli talimat-tehdit PKK’nın planlarını açıkça ortaya koyuyor. Yüksekova kent merkezinde çıkabilecek bir çatışmaya teröristlerin de karışmasıyla onbinlerce insanın ölebileceği, çatışmanın çevre illere de yayılabileceği, İstanbul, Adana ve Mersin’in bunun dışında kalamayacağı, aralarına teröristlerinde karışacağı Diyarbakırlı gençleri kimsenin durduramayacağı, böyle bir durumda askerin, polisin “halkın” karşısında duramayacağı, sözleriyle planlarını açıklıyor.

 

PKK’nın stratejisti Sabri Ok ise nokta göstererek, dağ veya cezaevi fark etmeksizin planların tüm örgüt birimlerinin katılıyla hazırlandığını ortaya koyduğu açıklaması son derece önemli. Adı geçen terörist örgüte ait haber kanalları aracılığıyla duyurduğu sözlerinde; "Kürt tarafının istediği müzakereyi yapmayacak olan AKP’nin geleceği de olmaz” diyor.