Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Londra’da verdiği bir beyanatta, Suriye’de Humus ile, sahil şeridinde Baniyas- Lübnan arasında yer alan bölgede olan çatışmalar hakkında, varoşlara kadar inecek şekilde tespitlerde bulunmakta ve, kısmen “mezhepsel” ve kısmen de mahiyeti anlaşılmayan bir “etnik” açıdan yaklaşarak derin “stratejik sonuçlara” ulaştığı görülmekte; böylece Suriye’deki rejimin, ülkenin tümünü artık kontrol altında tutamayacaksa o takdirde belli bir bölgeyi “etnik” temizliğe tâbi tutmak suretiyle orada hüküm sürme stratejisine yönelmekte olduğunu ileri sürmektedir. Bakan Davutoğlu yine ay