1990’ların sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından İsrail’e göç edenler, İsrail’e bilgisayar algoritmaları ve makine öğrenmesi konularında da büyük bilgi ve deneyim götürmüştü. Bu göçle birlikte başlayan ve zaman içinde güçlenen bilgisayar vizyonuna yönelik bilimsel çalışmalar, ve İsrail ordusunun bu konuya verdiği önem ve yatırımlar sayesinde bugün ülkenin bu alanda dünya liderliğini elde etmesinin yolunu açtı.

 

Bilgisayar vizyonu teknolojilerinde dünya liderliği ne demek?

 

Verilere bakalım… Mobileye adındaki İsrailli girişim Intel tarafından 15,3 milyar dolara satın alındı. İsrail’de bilgisayar vizyonu konusunda çalışan girişimlere yapılan yatırımlar son 3 yılda 1 milyar doları buldu. Sadece bu yıl bu girişimlerden biri 125 milyon dolar yatırım aldı. Peki, böylesi sistematik bir şekilde bu elit mühendisler nasıl yaratıldı İsrail’de?

 

9900 numaralı birlik olarak da bilinen İsrail ordusuna bağlı, doğrudan başbakanın ofisine rapor veren bir askeri birlik bu elit mühendisler sınıfını doğurdu.  Bu birliğin tam adı “Arazi Analizi, Hassas Haritalama, Görsel Toplama, ve Anlamlandırma Ajansı”. Bugün yaklaşık 25000 mühendis asker mezunu var. İsrail ülke olarak milli güvenliğini sağlama konusunda bizim gibi teknolojiyle yakından çalışan bir ülke. Ancak küçük bir ülke olmaları, onların Hollanda veya Japonya gibi kaynaklarını daha da iyi kullanmaya yöneldiklerini de gösteriyor. Şöyle ki, İsrail 9900 numaralı birliğe giren tüm askerleri birer elit mühendise dönüştürüyor. Bu askerler sadece ülkenin güvenliğinden sorumlu değiller. Aynı zamanda ülkenin kalkınmasına da ortaya koydukları girişimlerle büyük katkılarda bulunuyorlar.

 

Bilgisayar vizyonu askeri çerçevede önemli çünkü şehirde veya kırsal bölgede hareket eden veya saklanan herhangi bir elementi, toplanan milyonlarca resmi bilgisayar algoritmalarının analiz etmesi sonucu anında tespit edebilirsiniz. Ordular veri konusunda eğer bu konuya bilinçli bir yaklaşım içinde olmuşsa, her ülkedeki en zengin kaynaklardan birine sahip olsa gerek…

 

Peki bu teknoloji sivil hayatta nasıl uygulama alanları buluyor?

 

Şoförsüz arabaların çevrelerini görüp, analiz edebilmesi gerekiyor. Bu özellik dünyada neredeyse en iyi şekilde sadece İsrail’deki girişimler tarafından geliştiriliyor. Intel böyle bir girişime 15 milyar dolar ödedi. Tarımda bilinçsizce ilaçlama yerine, oluşan böcek veya hastalıkların bilgisayar vizyonu ve tarlaların sürekli izlenmesi ile tespit ve takip edilebilir hale gelmesi, bu sorunların çok kolay çözümüne yol açıyor ve daha sağlıklı tarım mümkün hale gelebiliyor. Tıbbi filmlerin analiz edilmesi ile ortaya çıkan sonuçlar ve bu sonuçların sağladığı kararlar ve çözümler. İşte tüm bunlar bilgisayar vizyonu araştırma ve geliştirmesinin neticesinde ortaya çıkan sivil hayat çözümleri.

 

Bugün Çin’de ve Amerika’da şoförsüz araba yapan, akıllı tarım çözümleri geliştiren veya akıllı sağlık çözümleri geliştiren büyük teknoloji şirketleri İsrail’de 9900 numaralı birlik mezunlarının kurduğu ve çalıştığı şirketlerle çok yakından ilgileniyor. Buna Koreli elektronik firmaları da dahil.

 

Aslında bu son haftalarda bu köşede konuştuğumuz ekosistem konusuna da işaret ediyor. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile İsrail’e taşınan algoritma ve makine öğrenmeleri bilgi ekosistemi, İsrail ordusunun oluşturduğu destekleyici koşullar içinde ülkenin sadece güvenliğine değil, ekonomik kalkınmasında da büyük katkı sağlar hale gelmiş.

 

Savunma sanayiinde geliştirilen çözümler ülkelere sivil hayatta da büyük avantajlar sağlıyor.

 

(Bu analiz, 27 Kasım 2018 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır.)